Uczestnicy Konferencji

W konferencji udział wzięło 250 osób.

Uczestnikami byli przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz środowiska akademickiego, a w szczególności:

 • Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń
  prof. UE dr hab. Andrzej Piosik
 • Przewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  Jan Pytel
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy administracji podatkowej,
 • pracownicy naukowi,
 • studenci,
 • przedsiębiorcy.