Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. UE dr hab. Monika Foltyn-Zarychta

Pracownik Katedry Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę efektywności inwestycji w kontekście ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Stypendystka European Philosophy of Science Association w Erasmus Institute of Philosophy of Economics (Rotterdam University), laureatka nagrody Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, przewodnicząca Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni UE Katowice, członek m.in. Society for Benefit-Cost Analysis, East European Network of Philosophy of Science (EENPS), Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni  przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

prof. UE dr hab. Joanna Błach

Kierownikie Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie dydaktyczne obejmuje kursy z zakresu finansów dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, studia podyplomowe i doktoranckie. Zainteresowania badawcze obejmują finanse przedsiębiorstw, zrównoważone finanse, innowacje finansowe, ład korporacyjny i zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Jako ekspert zewnętrzny doradza firmom i instytucjom biznesowym w zakresie zarządzania finansami i raportowania ESG. Profesor wizytujący na kilka europejskich uniwersytetów w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Belgii czy Holandii. Autorka i redaktorka ponad 100 rozdziałów w książkach i publikacji naukowych, a także kilku monografii i podręczników z zakresu zarządzania finansami.

prof. UE dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na projektach, które pozwalają łączyć wiedzę ekspercką z zakresu finansów przedsiębiorstw i zarządzania zarządzania ryzykiem z problematyką percepcji ryzyka klimatycznego. Obecnie realizuje badania naukowe, które dotyczą raportowania zagrożeń środowiskowych (w szczególności zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych) oraz metod wdrażanych dla zarządzania tymi zagrożeniami. W ramach stażu naukowo-badawczego w University of Bari (Włochy) zaangażowana jest także w badania dotyczące wpływu regulacji na jakość i zakres raportowania zintegrowanego w obszarach ESG, wdrażanie zielonej taksonomii oraz ewolucję ratingów ESG. Interesuje się także wyzwaniami, które proces "zielonej transformacji" stawia dla jej rodzinnego regionu - Górnego Śląska.

dr Rafał Buła

Pracownik Katedry Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2017 r. otrzymał Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inwestycji rzeczowych i finansowych. Autor licznych artykułów. Menedżer kierunku Finance and Accounting for Business.

dr Ewa Genge

Adiunkt w Katedrze Analiz Ekonomiczno-Finansowych, odpowiedzialny za zajęcia z zakresu wielowymiarowej analizy danych z wykorzystaniem pakietów SPSS i Statistica. Brała  udział w wyjazdach dydaktycznych (program Erasmus+). Odbyła staż akademicki na Uniwersytecie w Perugii. Kierowniki grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

dr Dawid Rejmer MBA

Doktor nauk prawnych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego, Katedra Prawa Handlowego (2022), ekspert Business Centre Club (BCC) ds. firm rodzinnych oraz prawnych i finansowych aspektów sukcesji biznesu (od 2022),Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (2021-2022), partner Zarządzający w Kancelaria Finansowa LEX (KF LEX) (od 2017), radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (od 2017), FCCA – Fellow Member of Association of Chartered Certified Accountants (ACCA od 2013)

dr Monika Eisendbart

Adiunkt w Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w problemach związanych z informatyką i biznesem, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy konsumentów i jej wpływu na firmy, udostępniania wiedzy, rozwoju systemów informatycznych, baz danych, Business Intelligence, wizualizacji danych oraz Big Data. W zakresie dydaktyki, prowadzi zajęcia z Baz Danych i MySQL, Zastosowania arkusza kalkulacyjnego, Business Intelligence i wizualizacji danych, Analizy i prezentacji danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego, Web 2.0 w praktyce biznesowej, ICT w finansach i rachunkowości oraz E-finansów i E-handlu. Część przedmiotów prowadzona jest w języku angielskim. Uczestniczyła również w programie Erasmus+ Staff Mobility for Teaching. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w IT, gdzie pracowała jako specjalista ds. IT i programistka, zajmując się bazami danych, analizami danych i związanymi z oprogramowaniem oraz utrzymaniem i rozwojem specjalistycznego oprogramowania.

 

Maciej Tuszkiewicz

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zajmujący się problematyką jakości sprawozdań finansowych oraz czynników wpływających na decyzje podejmowane w rachunkowości. Swoją pracę naukową łączy z doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu rachunkowości na stanowiskach kierowniczych i eksperckich. Główny Księgowy. Autor opracowań naukowych i popularnonaukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz na kursach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Marcin Dublaszewski

Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe związane z audytem i kontrolą wewnętrzną w sektorze rządowym, samorządowym jak i w spółkach prawa handlowego. Tworzył funkcję audytu w wielu podmiotach publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego na kilku polskich uniwersytetach, autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego,  zarządzania ryzykiem oraz kontroli zarządczej. Prowadzący kursy z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla wielu instytucji w Polsce.

Przez 4 lata członek Panelu Audytu w European Union Agency for Law Enforcement Training CEPOL. Trener i wdrożeniowiec z zakresu systemów informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Biegły sądowy z zakresu nadużyć w sektorze publicznym. Prowadzi niezależną praktykę audytorką Audyt – Szkolenia – Doradztwo Marcin Dublaszewski, członek zarządu SafeID sp.zo.o. w której odpowiada za projekty z zakresu whistleblowingu, audytów cyberbezpieczeństwa oraz doradztwa w tym zakresie. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (jedna kadencja jako członek Komisji Rewizyjnej, 10 lat jako koordynator koła).Certyfikowany trener audytu Ministerstwa Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP, CRMA, QVal oraz Ministra Finansów (nr 867/2004). Posiadacz desygnacji Approved Whistleblowing Officer oraz Certified in Cybersecurity Certification.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca