Przejdź do menu Przejdź do treści

Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Aktualności

Na stanowisko adiunkta w Katedrze Analiz i Prognozowania Rynku Pracy na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów („Ogłoszenie nr 25/2023/AD/KAiPRP/WGPiTR”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Pauliny Kopyto. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Uczenia Maszynowego na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 24/2023/AS/KUM/WIK”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra inż. Dawida Bąby. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów („Ogłoszenie nr 23/2023/AS/KBSiR/WGPiTR”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Małgorzaty Kolek. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 22/2023/AS/KIW/WIK”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Marka Jędrychowskiego. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 21/2023/AS/KI/WIK”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Anny Adamczyk. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 20/2023/AS/KPiAK/WIK”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Barbary Jendrzejczyk. [Szczegóły oferty]
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji („Ogłoszenie nr 18/2023/AS/KI/WIK”) został unieważniony. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 19/2023/AS/KIE/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Beaty Drabek. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 15/2023/AD/KZPiNS/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Moniki Cukier - Syguły. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Statystyczno - Matematycznych w Ekonomii na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 14/2023/AS/KMSMwE/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Karoliny Hyski. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Badań nad Gospodarką Cyfrową na Wydziale Ekonomii („Ogłoszenie nr 13/2023/AS/KBnGC/WE”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Grzegorza Szojdy. [Szczegóły oferty]
Na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych na Wydziale Finansów („Ogłoszenie nr 17/2023/AS/KFPiUG/WF”) pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani mgr Anny Sikory. [Szczegóły oferty]

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Rozwoju Kadrw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7051
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Katarzyna Gabryś 
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3