Aktualności

Usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz systemu detekcji gazów w garażu w budynku Centrum Nowoczesnych...

[Więcej]

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w podziale na moduły

[Więcej]

Usługa ochrony, dozoru, monitoring obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersystetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach

[Więcej]

Usługa utrzymania czystości obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwerstetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach

[Więcej]

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

[Więcej]

Usługi w zakresie przeglądu gwarancyjnego

systemu detekcji gazów (CO i LPG)

 

[Więcej]

Usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

[Więcej]

Druk książek i okładek opatrzonych nr ISBN i ISSN

[Więcej]

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

[Więcej]