Artykuł naszego pracownika w Journal of Family Business Management


Artykuł naszego pracownika w Journal of Family Business Management

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, profesor w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, opublikowała wraz z dr hab. Anną Wziątek-Staśko, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, artykuł "Innovations in family firms: a study of owner-managers’ knowledge development" w prestiżowym w czasopiśmie Journal of Family Business Management (Vol. ahead-of-print).

Więcej informacji na temat artykułu można znaleźć na stronie: 
doi.org/10.1108/JFBM-09-2019-0058