Artykuł pracownika Katedry Inżynierii Wiedzy w czasopiśmie z Listy A

W sierpniu w czasopiśmie Applied Soft Computing (Master Journal List, IF = 6.030) ukazał się artykuł naukowy dr Przemysława Juszczuka przygotowany wspólnie z pracownikiem IBS PAN "Soft multicriteria computing supporting decisions on the Forex market".


Źródło: pexels.com

 

Czasopismo Applied Soft Computing to międzynarodowe czasopismo promujące zintegrowane spojrzenie na soft computing.

W artykule opublikowanym na łamach Applied Soft Computing przez dr Przemysława Juszczuka zaproponowano nowatorski algorytm umożliwiający wyznaczenie najlepszych, potencjalnych transakcji na rynku walutowym forex.

W tym celu zastosowano koncepcję zbiorów rozmytych. Mechanizm ma charakter wspomagający proces podejmowania decyzji, a wszystkie generowane decyzje są niezdominowane, co stanowi przewagę w stosunku do istniejących rozwiązań klasycznych.

Artykuł dostępny na stronie.