Artykuł pracowników Uczelni w czasopiśmie Land


Artykuł pracowników Uczelni

Dr Piotr Gibas oraz mgr Agnieszka Majorek z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej opublikowali artykuł pt. "Analysis of Land-Use Change between 2012-2018 in Europe in Terms of Sustainable Development" w prestiżowym czasopiśmie Land wydawnictwa MDPI (indeksowany w bazie SSCI- Web of Science oraz w bazie Scopus).

Opracowanie zawiera propozycję metodologiczną oceny przekształceń przestrzennych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/2/46