Kolejny artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy w prestiżowym czasopiśmie

Artykuł autorstwa dr. hab. Jana Kozaka, dr. Przemysława Juszczuka i dr. Barbary Probierz, pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach został opublikowany w renomowanym czasopiśmie "Neural Computing and Applications" (100 punktów, według wykazu czasopism), którego wydawcą jest Springer. Czasopismo posiada bardzo wysoki w tej dziedzinie impact factor, który wynosi aż 4,664.


Kolejny artykuł pracowników Katedry Inżynierii Wiedzy

Artykuł "The hybrid ant colony optimization and ensemble method for solving the data stream e-mail foldering problem" dotyczy klasyfikacji (z zastosowaniem autorskich zespołów klasyfikatorów) wiadomości e-mail przekazywanych w formie strumieni danych.

Praca jest już dostępna na stronie wydawcy.