Kolejny artykuł współautorstwa prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki w czasopiśmie z listy JCR

The organizational aspect of human resource management as a determinant of the potential of Polish hospitals to manage medical professionals in Healthcare 4.0 - następny artykuł pracownika naszej Uczelni ukazał się w czasopiśmie z listy JCR Sustainability (2,592 IF; 70 MNiSW). Artykuł jest efektem realizacji projektu NCN (DEC–2013/11/B/HS4/01062) Human Capital Management in Hospitals a jego autorami są: dr hab. Beata Buchelt, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny Kraków), prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczne Katowice) oraz dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ (Politechnika Śląska).


Link do tekstu Sustainability 2020, 12, 5118: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/12/5118

W opublikowanym artykule scharakteryzowano konsekwencje rewolucji Industry 4.0 dla zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze usług zdrowotnych. Healthcare 4.0 to zbiorowe określenie opartych na danych cyfrowych technologii w zakresie zdrowia, takich jak inteligentna opieka zdrowotna, zdrowie mobilne, zdrowie bezprzewodowe, e-zdrowie, zdrowie online, informatyka medyczna, telemedycyna, medycyna cyfrowa, informatyka zdrowotna, zdrowie wszechobecne oraz system informacji zdrowotnej.
Dokonany przegląd literatury umożliwił określenie potencjalnych implikacji wdrożenia systemu Healthcare 4.0 dla procesów zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach:  tworzenie strategii i rekonstrukcja struktur organizacyjnych; rozsądne zarządzanie zasobami opieki zdrowotnej mające na celu zwiększenie efektywności świadczenia opieki i poprawę jakości usług zdrowotnych; lepszą alokację środków;  nową, zorientowaną na pacjenta filozofię opieki; której efektem jest koprodukcja i współtworzenie wartości w służbie zdrowia; zwiększenie zdolności do monitorowania i zarządzania przepływem czynności wykonywanych przez pracowników służby zdrowia; medycyny spersonalizowanej oraz stały rozwój wiedzy w ramach sektora ochrony zdrowia. W konkluzji artykułu autorzy postawili tezę, iż Healthcare 4.0 a głównie sztuczna inteligencja i cyfryzacja rewolucjonizują projektowanie i świadczenie usług zdrowotnych.