Komentarz do sytuacji w gospodarce województwa śląskiego

Eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego po raz kolejny opublikowali miesięczny Komentarz do sytuacji w gospodarce województwa śląskiego. W raporcie omówiono dane i sygnały, jakie napłynęły z gospodarki w sierpniu br.


Komentarz do sytuacji w gospodarce województwa śląskiego

Autorzy podkreślają co prawda, że "wakacje, jako okres przejściowy i zazwyczaj urlopowy, nie są najlepszym probierzem zmian" - jednak ze szczególną uwagą analizują sytuację na rynku pracy, inwestycje i nastroje firm oraz konsekwencje dla funkcjonowania samorządów lokalnych. Pandemia koronawirusa bowiem wciąż intensywnie oddziałuje na gospodarkę województwa śląskiego. Niekwestionowane jest ożywienie po stojącej pod znakiem "zamrożenia" wiośnie, ale tempo wychodzenia "z dołka” było w lipcu niższe niż w czerwcu. Wciąż pod największym znakiem zapytania stoi faktyczny obraz rynku pracy i jego przyszłości - piszą naukowcy. Szczególnie, że dane pochodzące z różnych źródeł nie zawsze prowadzą do podobnych wniosków. 

Na tym polega nasze zadanie - komentuje koordynator zespołu dr Marcin Baron - by przyglądać się tym samym zjawiskom z różnych perspektyw i przeciwstawiać sobie sygnały napływające z różnych stron. Poszukujemy niuansów, by jak najrzetelniej informować o tym, co dzieje się w regionie. Przez całe wakacje, wraz z partnerami, poszerzaliśmy naszą bazę danych historycznych oraz, co oczywiste, dodawaliśmy bieżące informacje. Pracujemy na miesięcznych odczytach i dzięki temu możemy powiedzieć, że potrafimy już "wyrysować" EKG gospodarki regionalnej w czasach pandemii. 

Raporty publikowane przez zespół ekspercki są opracowywane w pierwszej kolejności na potrzeby Śląskiego Forum Ekspertów, w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wstępne wnioski z bieżącego komentarza zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu, podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, przez członka ŚFE dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Pełną wersję raportu prezentujemy poniżej.

W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Miasta Katowice. Komentarze zostały sformułowane przez zespół w składzie:

  • dr hab. Jan Acedański,
  • dr Marcin Baron (koordynator),
  • dr Piotr Dąbrowski,
  • dr Bartłomiej Gabryś,
  • dr Piotr Gibas,
  • dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE,
  • dr Grzegorz Krawczyk,
  • dr hab. Robert Wolny, prof. UE. 

Wcześniejsze opracowania zespołu można pobrać korzystając z poniższych linków: