Publikacja dr hab. Barbary Pabian, prof. UE w renomowanym czasopiśmie


Publikacja dr hab. Barbary Pabian, prof. UE w renomowanym czasopiśmie

Dr hab. Barbara Pabian, prof. UE z Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki opublikowała we współautorstwie z prof. zw. dr hab. Arnoldem Pabianem artykuł pt. "Taste preferences of young consumers – perspective of sensory marketing", w materiałach konferencyjnych z wykazu recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą 70 punktów: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020, Seville, Spain (lp. 629). Indexed at: Scopus, Web of Science, Eng. Village.

Treść artykułu dostępna jest pod adresem.