Skutki epidemii COVID-19 – ankieta Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie informacji od obywateli Unii Europejskiej na temat wpływu epidemii na nasze życie.


Wspólne Centrum Badawcze (JRC) jest zapleczem badawczym Komisji Europejskiej, które zapewnia niezależne doradztwo naukowe, tak by tworzenie polityk publicznych oparte było na źródłach naukowych.

To internetowe badanie ma na celu zebranie informacji od obywateli Unii Europejskiej na temat wpływu epidemii na nasze życie, a jego wyniki posłużą kształtowaniu strategii mających na celu zmniejszanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w krajach UE.

Ankieta zawiera pytania dotyczące m.in. warunków zatrudnienia, życia, relacji w gospodarstwie domowym, opieki nad członkami rodziny, a także poziomu zaufania do instytucji krajowych i europejskich oraz obostrzeń, które zostały wprowadzone w związku z epidemią.

Wypełnij ankietę

Wyniki ankiety zostaną opublikowane przez JRC.

Ankieta dostępna jest w 24 językach, w tym po polsku.

Więcej informacji o badaniu