Artykuł pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych w wysoko punktowanym czasopiśmie

W specjalnym numerze czasopisma Risks (70 punktów na liście Ministra) pt. "Main Threats of Pandemic Diseases for Financial Management in Households") opublikowany został artykuł pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych: dr hab. Grażyny Szustak, prof. UE, dra Witolda Gradonia i dra Łukasza Szewczyka.


Artykuł pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych w wysoko punktowanym czasopiśmie - zdjęcie przedstawia klawiatury laptopa i komputera na drewnianym podłożu

W artykule zatytułowanym "Household Financial Situation during the COVID-19 Pandemic with Particular Emphasis on Savings - An Evidence from Poland Compared to Other CEE States", skupiono się na ocenie wpływu pandemii na finanse gospodarstw domowych w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w poziomie ich oszczędności, które uznawane są za fundament dobrobytu finansowego.

Artykuł dostępny jest pod adresem: doi.org/10.3390/risks9090166.