Artykuł pracowników Katedry Finansów Publicznych w czasopiśmie "European Research Studies Journal"


Artykuł pracowników Katedry Finansów Publicznych w czasopiśmie European Research Studies Journal

Miło nam poinformować o opublikowaniu przez pracowników Kolegium Finansów z Katedry Finansów Publicznych - prof. dr hab. Teresę Famulską, dr. Jana Kaczmarzyka, mgr Małgorzatę Grząbę artykułu pt. "The Relationship Between Tax Revenue and Public Social Expenditure in the EU Member States" w czasopiśmie „European Research Studies Journal” (3-Years Impact Factor: 3,25 wg Thomson Reuters; MNiSW: 100 punktów).

Treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.