Film popularyzujący prace w projekcie PIETE w ramach Erasmus+

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym prof. dr hab. Maciej Mitręga, Koordynator projektu z ramienia naszej Uczelni przedstawia informacje na temat partnerskiego udziału Uniwersytetu w międzynarodowym projekcie dydaktyczno-naukowo-wdrożeniowym PIETE.


Film popularyzujący prace w projekcie PIETE w ramach Erasmus+

Projekt PIETE realizowany jest w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne pt. PIETE - Partnership for Initial Entrepreneurial Teacher Education (Partnerstwo w zakresie nauczania podstaw przedsiębiorczości). 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji własnych, a także dydaktycznych w zakresie przedsiębiorczości, wśród obecnych, jak i przyszłych nauczycieli szkół średnich oraz wykładowców na kierunkach nauczycielskich.

Uczestnicy projektu

W projekcie bierze udział 7 uczelni z Polski i zagranicy. Liderem projektu jest Univations GmbH Institute for Knowledge & Technology Transfer at Martin-Luther University Halle-Wittenberg (Niemcy). Jedynymi partnerami z Polski wybranymi do projektu są Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, zaś partnerami z innych krajów są: University of Szeged (Węgry)Pedagogische Hochschule in Tirol (Austria), UIIN University-Industry Interaction Network (Holandia)MCI Management Center by the University of Innsbruck (Austria).

Osobami odpowiedzialnymi za realizację i wdrożenie projektu w Polsce są:

  • w ramach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Maciej Mitręga,
  • w ramach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dr Anna Wieczorek.

Efekty intelektualne projektu

Obecnie w pełni ukończone są następujące efekty intelektualne projektu PIETE:

  • PIETE Awareness Test Center,
  • PIETE Initial Teacher Education Framework Report,
  • PIETE Capacity Building Compilation.

Dobiegają końca prace nad efektami intelektualnymi: "PIETE Teaching Compendium" oraz "PIETE Discussion Paper on EE in ITE".

Artykuł naukowy i badania

W ramach prowadzonych prac prof. Maciej Mitręga koordynuje przygotowanie artykułu (PIETE Discussion Paper on EE in ITE), który jest nakierowany na zaprezentowanie wyników badań percepcji wykładowców na kierunkach pedagogicznych w zakresie tzw. nauczania przedsiębiorczego (EE - entrepreneurship education), czyli w odniesieniu do edukacji samych przyszłych nauczycieli pracujących w szkołach.

Założeniem badań podobnie jak i samego projektu jest to, że nauczanie przedsiębiorcze nie odnosi się tylko do nauczenia "przedsiębiorczości" w rozumieniu wąskim, ale nauczania w sposób przedsiębiorczy na różnych przedmiotach i do szerokiego pojmowania przedsiębiorczości zgodnie z koncepcją zdolności przedsiębiorczych EntreComp przyjętą propagowaną przez Komisję Europejską

Badania terenowe zostały już zrealizowane i objęły 3 kraje UE, czyli Austrię, Węgry i Polskę, a w przygotowywanym artykule wyniki badań zostaną zaprezentowane na tle tego, jak literatura przedmiotu traktuje przedsiębiorczość i nauczenia przedsiębiorcze, a także na tle tego, jak się traktuje nauczania przedsiębiorcze na poziomie instytucjonalnym (zwłaszcza w Unii Europejskiej).

Film