Konferencja o Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w trybie zdalnym już 5 listopada!

Zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. W wydarzeniu wezmą udział eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Obrazek przedstawia stół konferencyjny.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju konferencja odbędzie się 5 listopada br. w formie zdalnej przy wykorzystaniu nowych technologii. 

Konferencja pt. "Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Wyzwania i aktualne problemy" rozpocznie się przemówieniami inauguracyjnymi Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka oraz Prezesa Zarządu PTE w Katowicach dra Jerzego Podsiadło.

Na czas konferencji zaplanowano:

Godz. 10:00 - Przemówienia inauguracyjne Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dr Jerzy Podsiadło , Prezes Zarządu PTE w Katowicach.

Godz. 10:30 - Prelekcje, moderator – dr Beata Barszczowska – Członek PTE w Katowicach / Członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers w Warszawie

  1. Godz. 10:30 - Mamy plan, żeby w końcu zdobyć Mont Blanc Kazimierz Karolczak (Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
  2. Godz. 11:00 – Temat podany zostanie w późniejszym terminie. Łukasz Kwiecień (Wiceprezes Zarządu , PKO TFI)
  3. Godz. 11:30 – Założenia oraz przebieg procesu legislacyjnego senackiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. dr Zbigniew Canowiecki (Prezydent „Pracodawców Pomorza”)
  4. Godz. 12:00 – Bliskość międzyorganizacyjna i skuteczność działań GZM – paradoksy Zarządzania. prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) prof. dr hab. Tomasz Papaj (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  5. Godz. 12:30 - Inspiracje dla wizji rozwoju Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. prof. dr hab. Małgorzata Czornik (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  6. Godz. 13:00 - COVID-19 - Śląsk - aktualny stan wiedzy medycznej. dr n. med. Marcin Świerad - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, angiolog. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wolontariusz Zakonu Maltańskiego.
  7. Godz. 13:30 – Zarządzanie dynamicznymi kompetencjami miasta. dr Adam Janiszewski, (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Zgłoszenia można dokonać do dnia 2 listopada na adres: katowice@pte.pl 

Więcej informacji w załączniku.