Krajowe i zagraniczne staże dydaktyczne [nabór]

W związku z realizacją projektu pn. "Blisko – Międzynarodowo – Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o rozpoczętym kolejnym naborze pracowników na staże dydaktyczne w krajowych i zagranicznych uczelniach.


Do udziału w stażach zapraszamy nauczycieli akademickich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i są zatrudnieni na stanowisku asystenta lub adiunkta w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowy regulamin naboru, zasady realizacji staży oraz wszystkie wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu.

Termin składania dokumentów: 29 listopada 2019 r.