Okulary przyszłości – Śląsk 2030

Fundacja Fundusz Współpracy oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają na dwudniowe wydarzenie w formule online: "Okulary przyszłości – Śląsk 2030". Patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.


Wydarzenie podzielone jest na dwie części. Pierwszego dnia (24 listopada) odbędzie się seminarium (część wykładowa), natomiast drugiego dnia (25 listopada) odbędą się warsztaty online.

Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Seminarium inauguruje działalność Inkubatora Innowacji Społecznych na Śląsku. Skupia się na tematyce wykorzystania scenariuszy przyszłości w planowaniu rozwoju "białych" i "zielonych" miejsc pracy. Ideą wydarzenia jest rozszerzenie sposobu myślenia przez przepracowanie możliwych przyszłości dla Śląska w kontekście szeroko rozumianych białych i zielonych miejsc pracy.

Na wydarzenie zapraszamy w szczególności przedstawicieli instytucji, samorządów, firm oraz organizacji pozarządowych z Śląska, które związane są z sektorem białych i/lub zielonych miejsc pracy, rozwojem regionalnym oraz polityką społeczną. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy nt. wykorzystania metod projektowych w planowaniu strategicznym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zakwalifikowanie do udziału w wydarzeniu zostanie potwierdzone mailowo najpóźniej 19.11.2020 r.

Więcej informacji

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu "Śląska Przestrzeń innowacji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.