Pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych jako Guest Editors specjalnego numeru "Symmetry"


Dr Justyna Brzezińska oraz dr Joanna Trzęsiok z Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych, zostały zaproszone do międzynarodowego zespołu jako Guest Editors specjalnego zeszytu czasopisma "Symmetry" (ISSN 2073-8994, IF: 2,713, Scopus: 3,4).

Specjalny numer pt. "Symmetry in Multivariate Statistical Analysis and Data Mining", poświęcony będzie zagadnieniom teoretycznym i problemom praktycznym, które związane są z metodami wielowymiarowej analizy danych.

Informacje o czasopiśmie, profilu naukowym, zespole edytorskim, terminach oraz wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania swoich artykułów w specjalnym numerze czasopisma "Symmetry".