Program stypendialny na pobyt badawczy we Francji

Stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.


Obrazek przedstawia osoby przy pracy nad wspólnym projektem.
Źródło: unsplash.com

 

Agencja Campus France Pologne informuje o trwającym naborze na program stypendialny na pobyt badawczy we Francji:

  • Kto? Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.
  • Kiedy? Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2021
  • Wysokość stypendium: 1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
  • Termin składania wniosków: 23 październik 2020 do godz. 12.00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.