Visiting grant pracowników Katedry SEM


Visiting grant pracowników Kteadry SEM

Zespół pod kierunkiem dra hab. Tomasza Żądło, prof. UE w składzie: dr Rafał Kucharski, mgr Adam Chwila i mgr Małgorzata Krzciuk otrzymał visiting grant w ramach programu InGRID (Integrating Research Infrastructures for European expertise on Inclusive Growth from data to policy - program finansowany ze środków Unii Europejskiej Horyzont 2020) prowadzonego przez konsorcjum 19 instytucji i uniwersytetów z 14 krajów.

Projekt zespołu pracowników Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki pt. "Simulation Procedures of Estimators Assessment in R (SPEAR)" będzie realizowany na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech.