Wykład Profesora Rodolfo Baggio z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie

Serdecznie zapraszamy na wykład Profesora Rodolfo Baggio z Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie, który odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 12.30 w Auli A.


Profesor Baggio, na zaproszenie Katedry Teorii Zarządzania oraz Szkoły Doktorskiej, wygłosi wykład pt. Doing science today: a creative data-centric approach oraz weźmie udział w sesji panelowej dotyczącej publikowania badań naukowych w prestiżowych czasopismach.

W dyskusji, obok Profesora Baggio, uczestniczyć będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, publikujący wyniki swoich badań w prestiżowych czasopismach zagranicznych.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane jest zarówno dla doktorantów, jak i pracowników UE w Katowicach. Formularz zapisów dostępny jest pod linkiem.

Rodolfo Baggio

Rodolfo BaggioRodolfo Baggio z wykształcenia jest fizykiem; posiada doktorat z zarządzania turystyką. Jest profesorem na Uniwersytecie Bocconi (Mediolan, Włochy), gdzie koordynuje obszar Strategii Cyfrowych dla studiów II stopnia z ekonomii i turystyki oraz jest pracownikiem naukowym w Dondena Center for Research on Social Dynamics and Public Policy. Jego działalność badawcza koncentruje się w obszarze technologii informacyjnych i turystyki oraz na zastosowaniu teorii złożoności i metod analizy sieciowej do badania destynacji turystycznych. Rodolfo jest członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (Royal Geographical Society), byłym wiceprezesem IFITT (Międzynarodowej Federacji Technologii Informacyjnych w Podróży i Turystyce), członkiem założycielem włoskiego oddziału Towarzystwa Internetowego (Internet Society) oraz członkiem Włoskiego Towarzystwa Fizycznego (Italian Physical Society). W 2017 roku otrzymał od IFITT prestiżową nagrodę Hannes Werthner Tourism and Technology Lifetime Achievement Award. Profesor Baggio jest autorem wielu prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach zagranicznych, jest także członkiem editorial board w takich czasopismach z zakresu turystyki lub pełni w nich funkcję redaktora (np. Current Issues in Tourism).