Projekt Prominence w Annecy we Francji

Koło Naukowe International Business zaprasza na projekt w Annecy we Francji. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość poszerzyć swoje zdolności porozumiewania się oraz współpracy międzynarodowej, zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwijać swoje werbalne jak i niewerbalne umiejętności.


Projekt Prominence oferuje wykłady, projekty, dyskusje z ekspertami, badania sytuacji z życia codziennego- analiza przypadków, nabywanie wiedzy o najnowocześniejszych strategiach radzenia sobie z konfliktami i dylematami kulturowymi. 

  • Data: 23-27 marca 2020 r.
  • Miejsce: Annecy, Francja,
  • 6 miejsc,
  • Preferowane osoby, które interesują sie językiem, uwarunkowaniami kulturowymi, mogą być po filologii, 
  • Pokrycie wyjazdu z środków UE, zazwyczaj jest to 100% zależny od rozliczeń kosztów wszystkich uczestników, gwarantowana suma jest 70%,
  • Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat, 3 ECTS,
  • Wszelkie pytania: marta.grybs@ue.katowice.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20 stycznia 2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji w pliku poniżej


Pliki:
prominence.pdf2.7 M