Debata NKN Forum z udziałem Rektora

20 marca br. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się druga debata środowiskowa NKN Forum, której tematem były szkoły doktorskie. W roli moderatora seminarium nt. struktury i organizacji szkół doktorskich wystąpił JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


Debata NKN Forum z udziałem Rektora
fot. Sebastian Kałużny

 

NKN FORUM jest wspólną inicjatywą MNiSW oraz środowiska akademickiego. Organizowane debaty nawiązują do konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki, podczas których eksperci prezentowali możliwe rozwiązania różnych kwestii związanych z nauką i szkolnictwem wyższym. W debatach NKN FORUM podstawą do dyskusji są dodatkowo doświadczenia polskich uczelni we wdrażaniu nowych rozwiązań zgodnie Ustawą 2.0 oraz reformą nauki i szkolnictwa wyższego.

Pierwsza debata pt. "Statut uczelni, a ustawa 2.0" odbyła się 18 lutego br. na Politechnice Łódzkiej. Spotkanie to poświęcone było przede wszystkim nowej ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Przedmiotem kolejnego spotkania pt. "Szkoły doktorskie" były m.in. struktury nowych szkół, programy kształcenia, zasady rekrutacji oraz ewaluacja szkół doktorskich. Debatę uroczyście otworzyli dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W spotkaniu wzięli udział m.in. Przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Nauk, prof. dr hab. Małgorzata Kossowska oraz Przewodniczący Rady NKN w latach 2016-2018, prof. dr hab. Jarosław Górniak.

Podczas wydarzenia odbyły się dwie sesje oraz seminaria. Pierwszą z nich pt. "Struktura i organizacja szkół doktorskich" moderował na zaproszenie organizatorów JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. W seminarium uczestniczyli również prof. dr hab. Werner Ulrich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach, Prorektor ds. nauki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W organizację debaty włączyła się Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Więcej informacji nt wydarzenia na stronie: nkn.gov.pl

Debata NKN Forum z udziałem Rektora
Debata NKN Forum z udziałem Rektora
Debata NKN Forum z udziałem Rektora
Debata NKN Forum z udziałem Rektora