Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 [relacja]

W piątek 29 września w auli "A" im. dr. Józefa Lisaka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny 81. rok akademicki. Tym samym oficjalnie zakończyły się obchody jubileuszu 80‑lecia istnienia. Inauguracji towarzyszyła uroczystość odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Stanisława Barczaka – po 50 latach od nadania.


Galeria zdjęć z Inauguracji 

Dzień inauguracji, podobnie jak w roku ubiegłym, nieprzypadkowo wyznaczono na 29 września. W tym dniu, kilkadziesiąt lat wcześniej, uczelnia otrzymała dwa własne obiekty: obecny Rektorat - wcześniej ratusz gminy Bogucice‑Zawodzie oraz obecny budynek "A" – wcześniej szkoła powszechna.

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się tradycyjnie odśpiewaniem "Gaudeamus Igitur", hymnu państwowego oraz wystąpieniem rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, w który podsumował kończący się rok akademicki oraz przedstawił plany i zamierzenia na ten rozpoczęty. – "Zgodnie z zapowiedziami sprzed roku, konsekwentnie realizujemy program rozwoju Uniwersytetu." – mówił prof. Tomanek. W przemówieniu poruszył kwestie poczynionych już działań w aspekcie intensyfikacji prac na rzecz internacjonalizacji, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i integracji akademickiej. Następnie przedstawił zamierzenia władz, podkreślając przy tym, iż "warunkiem koniecznym naszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności jest aktywność badawcza, wysoka jakość i unikalność oferty dydaktycznej, realizacja trzeciej misji, sprawność zarządzania Uczelnią". – „Niech ten rok będzie dla nas rokiem szczęśliwym i owocnym w spełnianiu misji i pomnażaniu wartości Almae Matris" – zakończył rektor.

Następnie głos zabrali: doradca prezydenta RP dr Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała list prezydenta skierowany do społeczności akademickiej. Z ramienia MNiSW przemówiła z kolei Anna Budzanowska, dyrektor generalny w ministerstwie, odczytując m.in. fragment listu wicepremiera dr. Jarosława Gowina. Listy nadesłali również marszałkowie Sejmu i Senatu oraz wicemarszałek Senatu. 

Po przemówieniach do uroczystej immatrykulacji, prowadzonej przez prof. dr. hab. Sławomira Smyczka – prorektora ds. edukacji i internacjonalizacji, przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wydziałów uczelni. Reprezentowali ponad 3800 studentów pierwszego roku. – "Rozpoczynacie przygodę intelektualną otwierająca możliwości rozwoju waszej wiedzy i talentów. Zapewniam was, że dokonaliście najlepszego wyboru" – zawracając się do immatrykulowanych studentów powiedział prof. Smyczek.

Po uroczystej immatrykulacji o poprowadzenie uroczystości odnowienia doktoratu prof. Andrzeja Stanisława Barczaka rektor poprosił dr hab. Barbarę Kos, prof. UE – prorektor ds. nauki i kadry akademickiej. Głos zabrali kolejno dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Krystyna Jędralska oraz prof. dr hab. Józef Biolik, który wygłosił laudację na cześć prof. Barczaka oraz sam Jubilat, który opowiedział o tym, jak rozpoczął swoją przygodę z Uczelnią i doktoratem oraz o szczęściu, które towarzyszyło mu przez całe życie. Kończąc nawiązał także do wolności, którą osobiście znalazł w nauce, górach, muzyce i sztuce. Przeczytaj więcej o uroczystości odnowienia doktoratu

Następnie wystąpił przewodniczący Parlamentu Studenckiego – Szymon Kik, który pogratulował immatrykulowanym osiągniętych wyników. – "Przed wami czas wytężonej nauki, rozwijania zainteresowań i pasji. Będziecie mogli przekonać się, że hasło: blisko, międzynarodowo, przez całe życie jest w pełni adekwatne" – mówił.

Podczas uroczystości po raz pierwszy pięciu najlepszych studentów oficjalnie otrzymało "czeki" o wartości 5000 zł każdy, jako specjalne stypendium w ramach projektu "Uniwersytet Talentów".

"Uniwersytet Talentów" to innowacyjny program uruchamiany w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, skierowany do studentów I i II roku studiów I stopnia zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Obejmuje: tutoring, stypendia dla najlepszych oraz specjalny fundusz szkoleniowy. Więcej o "Uniwersytecie Talentów".

Podczas uroczystości wręczono również specjalne dyplomy uznania dyrektorom pięciu szkół średnich, z których Uczelnia przyjęła najwięcej osób na pierwszy rok studiów. Prorektor prof. Sławomir Smyczek, zwracając się do dyrektorów wyróżnionych szkół, mówił: – "Należy wspomnieć, że to szkoły średnie szlifują dla nas diamenty, jakimi są świetnie przygotowani, zdolni kandydaci na studia. Dlatego należą im się podziękowania i gratulacje". Wyróżnione zostały VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach oraz III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie.

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego, wypowiedzeniu przez rektora formuły: "Quod bonum felix, faustum fortunatumque sit!" [Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny] oraz trzykrotnym uderzeniu berłem o stolik rozpoczął się wykład inauguracyjny pt. "Zastosowania estymacji punktowej", który wygłosili dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE oraz dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE.

Inauguracja zakończyła się projekcją krótkiego filmu przedstawiającego fragmenty koncertu "Carmina Burana" Carla Orffa w wykonaniu 200 artystów, który odbył się w styczniu 2017 roku z okazji Jubileuszu 80-lecia Uczelni oraz śpiewem Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który zadbał o oprawę muzyczną inauguracji. Więcej o filmie z koncertu

Msza św. w intencji Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została odprawiona 1 października 2017 r. o godzinie 12:15 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach, przy ul. 1 Maja 52.

Wydarzenie było transmitowane na żywo. Relację można obejrzeć na Uczelnianym kanale YouTube: