UE Katowice otrzyma dodatkowe środki na rozwój

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w 2019 r. otrzyma blisko 29 mln zł na zwiększenie funduszu zasadniczego. Tak wynika z listu ministra nauki szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, skierowanego do rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE.


Dodatkowe środki dla uczelni w swoim przemówieniu zapowiedziała już 28 września br. dyrektor generalna w MNiSW dr Anna Budzanowska podczas wystąpienia w ramach inauguracji roku akademickiego 2018/2019. Nawiązując wtedy do prac nad Konstytucją dla Nauki, mówiła: "Zdawaliśmy sobie sprawę wszyscy, że bez pieniędzy nawet najszczytniejsze założenia, nawet najlepiej uregulowane przepisy, nie będą miały szans wejścia w życie (…). Udało się zwiększyć budżet na naukę i szkolnictwo wyższe (…). Na inwestycje mamy 3 mld zł w obligacjach, z czego państwa uczelnia [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - przyp. red.] otrzyma około 28 mln zł."

Zapewnienie dodatkowych środków finansowych na rozwój uczelni było jednym z kluczowych postulatów pojawiających się w dyskusjach władz rektorskich z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie prac nad reformą. W rezultacie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Konstytucja dla Nauki, gwarantuje stały mechanizm wzrostu nakładów na badania naukowe i szkolnictwo wyższe oraz wzrost płac minimalnych w uczelniach.

Zgodnie z zapowiedzią, resort podjął już działania związane ze zwiększeniem funduszu zasadniczego uczelni publicznych. Minister Jarosław Gowin w liście datowanym na dzień 23 listopada br., skierowanym do rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, poinformował, że środki te w postaci dwuletnich zerokuponowych obligacji skarbowych zostaną przekazane uczelniom publicznym w 2019 r. Nominalna wartość obligacji skarbowych, o którą minister nauki i szkolnictwa wyższego wystąpił do ministra finansów dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynosi 28,825 mln zł.

Uczelnie publiczne będą mogły posiadać skarbowe papiery wartościowe do terminu ich wykupu lub - za zgodą Ministra Finansów - podejmować czynności w zakresie rozporządzania nimi. Środki uzyskane ze sprzedaży lub wykupu przekazanych obligacji będą mogły służyć wyłącznie finansowaniu nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych.