Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika

10 stycznia br. w trakcie Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Andrzeja Klasika po 50 latach od nadania.


Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika

Odnowienie doktoratu jest szczególnym sposobem uhonorowania wybitnych wychowanków Uniwersytetu. Zaszczytu odnowienia doktoratu dostępują osoby zasłużone dla Uniwersytetu Ekonomicznego, uczeni legitymujący się dużym wkładem w rozwój nauk ekonomicznych, posiadające znaczące osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych i studentów oraz wnoszące wkład w rozwój nauki polskiej. 

Dotychczas na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uroczyście odnowiono doktoraty: prof. dr. hab. Zbigniewa Messnera, prof. dr. hab. Stanisława Sudoła, prof. dr. hab. Jerzego Rokity oraz prof. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka. 

10 stycznia br. podczas obchodów Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Andrzeja Klasika po 50 latach od nadania.

Ceremonię poprowadziła dr hab. Barbara Kos, prof. UE Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej przedstawiając informacje o doktoracie z 1969 roku oraz o przebiegu postępowania w sprawie odnowienia doktoratu. Laudację na cześć Profesora wygłosił prof. dr hab. Florian Kuźnik.

Następnie wystąpił Jubilat, który w swoim przemówieniu opowiedział o początkach nauki i pracy na Uniwersytecie oraz o obronie rozprawy doktorskiej pt. "Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej". Praca opublikowana została w PWN w 1971 jak podkreślał prof. dr hab. Florian Kuźnik w laudacji - "była jedną z pierwszych w Polsce prac ekonomicznych ogarniających całość zagadnień rozwojowych gospodarki regionalnej widzianych przez pryzmat wzrostu i przemian strukturalnych".

Z okazji uroczystego odnowienia doktoratu wydana została specjalna jubileuszowa publikacja.  

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika
Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika
Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika
Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika
Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Klasika