Uroczyste wręczenie grantów rektorskich

21 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie naukowych grantów rektorskich przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe.


Rektorskie granty naukowe przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe w następujących kategoriach:

  • publikację artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii;
  • pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uczelni w konkursie zewnętrznym;
  • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na projekt w roku kalendarzowym, w którym została wydana decyzja o przyznaniu finansowania.

Granty, podczas uroczystego spotkania opłatkowego społeczności akademickiej wręczył JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. Gratulacje złożyła również Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej dr hab. Barbara Kos, prof. UE.

W 2018 roku granty otrzymało 28 pracowników Uniwersytetu, w tym:

  • 24 osoby za publikację artykułów w czasopismach naukowych najwyższej kategorii, wymienionych w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadających Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports;
  • 2 osoby za pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym;
  • osoby za szczególne osiągnięcia naukowe w obu kategoriach, tj. za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym najwyższej kategorii, wymienionym w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadającym Impact Factor, znajdującym się w bazie Journal Citation Reports oraz za pozyskanie przez kierownika projektu badawczego finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w konkursie zewnętrznym.

Serdecznie gratulujemy!