Zmodernizowany rektorat UE Katowice już otwarty

We wtorek 18 września odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - dawnego ratusza gminy Bogucice-Zawodzie. Wydarzeniu towarzyszyły seminarium naukowe "Wyzwania edukacji ekonomicznej" oraz wystawa karykatur i portretów członków Senatu uczelni. W uroczystości ponownego otwarcia budynku rektoratu udział wzięli zaproszeni goście ze świata biznesu, nauki oraz samorządów.


Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który podziękował gościom, przedstawicielom biznesu, nauki, władz samorządowych i mediów za przyjęcie zaproszenia. Rektor, nawiązując do historii budynku, wspomniał m.in. o wcześniej pełnionych funkcjach, początkowo dydaktycznej, później administracyjnej oraz obecnie odtwarzanych oraz nowych funkcjach związanych z realizacją tzw. trzeciej misji, czyli współpracy z otoczeniem.

Wstęgę symbolicznie przecięli rektor wraz z prezydentem Miasta Katowice, dr. Marcinem Krupą oraz skarbnikiem województwa śląskiego, dr Elżbietą Stolorz-Krzisz. Następnie budynek, pracowników i przybyłych gości pobłogosławił arcybiskup metropolita katowicki dr Wiktor Skworc.

Wydarzeniu towarzyszyło seminarium naukowe pt. "Wyzwania edukacji ekonomicznej" z udziałem przedstawicieli biznesu, moderowane przez dr. Marcina Barona z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice, które odbyło się w zadaszonym patio. Dr Baron rozpoczynając seminarium nawiązał do miejsca - gmachu projektowanego jako ratusz Bogucic-Zawodzia, w który od samego początku wpisana była myśl o debacie publicznej i inspirowaniu rozwoju. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele biznesu. Wiceprezes ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) i dyrektor zarządzający Capgemini – Marcin Nowak podczas dyskusji wskazał, iż "wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług bazuje nie tylko na miejscach pracy w działalności operacyjnej, ale także w coraz większym stopniu na kreowaniu i obsłudze automatyzacji procesów". Zaznaczył też, że jest to "nowe, dynamiczne pole kształcenia” oraz że "uczelnie muszą przygotowywać do wykorzystywania wiedzy". Jadwiga Dyktus – prezes Towarzystwa Finansowego Silesia dodała, iż "przed profesorami stoi odpowiedzialność za wyłuskiwanie talentów i wskazywanie ścieżki rozwoju - dla najlepszych i ambitnych silnie zindywidualizowanej, tworzonej we współpracy z mentorami z biznesu". Nawiązała także do oczekiwań, jakie ma biznes względem absolwentów uczelni. – "Muszą oni nie tylko stosować narzędzia analityczne, ale także potrafić formułować opinie. Niezbędne są też umiejętności związane z zarządzaniem projektami" – mówiła. Z kolei dyrektor operacyjna DGC Fujitsu oddział w Katowicach – Aleksandra Durzyńska-Prochowska mówiła, iż po ulokowaniu swojej działalności w Katowicach firma zaczęła dostrzegać kolejne możliwości, rozpoznawać atuty niezbędne do przedsięwzięć zaawansowanych czy badawczo-rozwojowych. – "Jest to bez wątpienia zasługą śląskich uczelni. Chcemy z nimi współpracować, by absolwent szkoły wyższej był gotowy do pracy w globalnej organizacji" – zaznaczyła.

Po seminarium goście mieli okazję zwiedzić obiekt oraz po raz pierwszy zobaczyć wystawę karykatur i portretów członków Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które wykonał Tytus Byczkowski, artysta-plastyk. Wystawione prace będzie można oglądać w budynku rektoratu do 18 października br.

Pod koniec uroczystości Andrzej Konior – prezes Zarządu KONIOR Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o (wykonawca modernizacji), dziękując za zaufanie i współpracę, przekazał symbolicznie władzom uczelni fotografie zmodernizowanego obiektu.

Obecnie budynek rektoratu UE Katowice to jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków na mapie Katowic. Oprócz funkcji biurowych i reprezentacyjnych, budynek został zaadaptowany do pełnienia roli centrum relacji z otoczeniem biznesowym i społeczno-politycznym (Biznes-Nauka-Samorząd) oraz funkcji o charakterze kulturalnym - z korzyścią dla uczelni, miasta i regionu. Budynek wpisuje się także w nowy plan zagospodarowania przestrzeni kampusu UE Katowice, przedstawiony podczas briefingu prasowego, który odbył się 6 kwietnia br., w czasie trwającej modernizacji.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia