Przejdź do menu Przejdź do treści

Artykuł z zakresu rachunkowości w czasopiśmie Journal of Accounting Literature

Artykuł współautorstwa mgr Macieja Tuszkiewicza (Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej) pt. "Pitching business school researcher profiles" został opublikowany w czasopiśmie Journal of Accounting Literature indeksowanym w bazie Scopus oraz Claritive Analitics (IF 5,6), zaklasyfikowanym w kategorii "A" na liście ABDC.

Artykuł przedstawia ustrukturyzowane narzędzie (Research Profile Pitch – RPP) do budowy profilu naukowca w rachunkowości, który można zastosować również w innych obszarach ekonomii i finansów. Narzędzie przyjmuje formę krótkiej tabeli zawierającej 11 pytań, na które należy zamieścić odpowiedź do (w założeniu do 1000 słów). W konsekwencji, narzędzie wymaga od naukowca krótkich, treściwych odpowiedzi, które w całości tworzą jasny i jednolity profil naukowca, który z powodzeniem można umieścić na swoim profilu, przedstawić w rozmowie o pracę, czy wysłać potencjalnego współautorowi kolejnego badania. 

W celu ułatwienia pracy z narzędziem artykuł przedstawia szablon narzędzia z opisem, a następnie 17 uzupełnionych profili naukowców o różnym stopniu doświadczenia naukowego wraz z ich refleksją oraz uwagami na temat wypełnienia oraz zastosowania narzędzia. 7 profili zawiera sylwetki naukowców z rachunkowości, pozostałe 10 to profile badaczy z różnych obszarów ekonomii i finansów.

Jak wskazuje mgr Maciej Tuszkiewicz w artykule:

"Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem to narzędzie, pomyślałem, że to doskonały pomysł dla naukowca, ponieważ (1) często jesteśmy proszeni o krótką notatkę o sobie oraz (2) przy takim zadaniu trudno jest zachować zwięzłość i zawrzeć wszelkie potrzebne informacje… Myślę, że to narzędzie mogłoby być również wykorzystywane przez badaczy do tworzenia różnych wersji swojego profilu, zależnie od tematyki obszaru, którym się aktualnie zajmują. RPP prezentuje Twoje mocne i słabe strony w danym obszarze badawczym i może być dobrym wskaźnikiem tego, jak możesz być postrzegany przez potencjalnych współpracowników, mentorów, a nawet redaktorów."

Artykuł jest rezultatem współpracy międzynarodowego zespołu naukowców pod kierownictwem Roberta Faff’a. Autorzy zachęcają wszystkich do podjęcia próby zastosowania narzędzia.

Faff, R., Mathuva, D., Brosnan, M., Hoffmann, S., Albu, C., Ali, S., Axelsen, M., Cornwell, N., Gepp, A., Gill, C., Honey, K., Malik, I., Mehrotra, V., Moses, O., Ratiu, R.V., Tan, D. and Tuszkiewicz, M.A. (2023), "Pitching business school researcher profiles", Journal of Accounting Literature, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 

Artykuł można znaleźć na stronie.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy