Przejdź do menu Przejdź do treści

Atrakcje pozytywnego myślenia

Co robić aby zapewnić sobie dobre samopoczucie i dobre życie? W trakcie sobotniego wykładu otwartego pt. Atrakcje pozytywnego myślenia na te i inne pytania odpowiadał Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki. Pan Profesor jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Psychologia dla menedżera, które organizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w rybnickiej Filii. W tym roku pierwsi absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów. To właśnie głównie dla nich, podczas uroczystości zakończenia studiów, Pan Profesor przedstawił swoją koncepcję, która zbliżać ma nas do osiągania dobrostanu i satysfakcjonującego życia.

Wśród szeregu wymienionych zaleceń znajdziemy takie jak:

  1. Skupianie się przede wszystkim na pozytywnych emocjach - doświadczanie i pielęgnowanie pozytywnych emocji takich jak wdzięczność, radość czy miłość.  
  2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi – przy czym pozytywne myślenie nie oznacza ignorowania trudności, ale umiejętne radzenie sobie z nimi, szukanie pozytywnych rozwiązań i możliwości rozwoju.
  3. Kultywowanie wdzięczności, tj. dostrzeganie i docenianie, tego co w życiu pozytywne, co prowadzi do wzrostu wdzięczności  i satysfakcji z życia.
  4. Dbanie o relacje interpersonalne, budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych i wsparcia społecznego.
  5. Angażowanie się w działania altruistyczne i praktyki wdzięczności, co przynosi poczucie spełnienia i szczęścia.
  6. Rozwijanie samoświadomości, poznawanie siebie i swoich potrzeb.

Profesor podkreślał jak ważne jest odpowiednie – pozytywne nastawienie do rzeczywistości, które pozwala na unikanie negatywnych emocji. Złe samopoczucie psychiczne zdaniem Pana Profesora wpływa na ograniczenie odporności. Nie chodzi tu jednak jedynie o odporność psychiczną. Zły stan psychiczny sprzyja rozwojowi licznych chorób. A więc warto dbać o swój dobrostan psychiczny.

Niezwykle interesujący wykład wywołał liczne i żywe kuluarowe dyskusje.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3