Dr hab. Piotr Tworek, prof. UE w składzie Komitetu Naukowego Międzynarodowych Warsztatów IWTHM2023

Kolejny sukces wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pragniemy poinformować, że Dr hab. Piotr Tworek, prof. UE został powołany w skład Komitetu Naukowego (Scientific Committee Member) Międzynarodowych Warsztatów – The International Workshop "Tourism and Hospitality Management" (IWTHM2023).

Międzynarodowe Warsztaty - The International Workshop "Tourism and Hospitality Management" (IWTHM2023) odbędą się  23 czerwca 2023 roku w European Business School (ISAG) w Porto (Portugalia).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społczenych: