Dr inż. Janina Banasikowska na Uniwersytecie w Rosji


W dniach 16 - 27 września 2013 br. dr inż. Janina Banasikowska z Katedry Informatyki UE w Katowicach przebywała w Rosyjskim Uniwersytecie Ekonomicznym imienia G.W. Plechanowa.

Podczas wizyty dr inż. Janina Banasikowska na seminarium, poświęconym współpracy międzynarodowej, przedstawiła prezentację na temat działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na poszerzonym zebraniu Katedry Światowej Ekonomii zaprezentowała również swoją dysertację habilitacyjną: "Metodologiczne podstawy i mechanizmy formowania systemu państwowych usług elektronicznych w Rzeczypospolitej Polskiej".