Dzień wolny dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Na mocy zarządzenia nr 70/12 z dn. 25 października JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2 listopada jest dniem wolnym od pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

W tym dniu pracownicy Uniwersytetu, którzy są zatrudnieni w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej świadczą pracę zgodnie z harmonogramem jednostki, przy czym przełożeni tych pracowników zobowiązani są do udzielenia w - okresie rozliczeniowym - dnia wolnego pracownikom, którzy świadczyli pracę w dniu 2 listopada 2012 r.

W dniu wolnym od pracy zabezpieczenie mienia i obiektów akademickich zapewniają jednostki organizacyjne odpowiedzialne za techniczno-gospodarcze funkcjonowanie Uniwersytetu.