Przejdź do menu Przejdź do treści

"ECOnomics4Climate" - Uczelnia rusza z nowym projektem

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pozyskał kolejne środki z "Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki" Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nowy projekt "ECOnomics4Climate" poświęcony jest ekonomii zmian klimatu.

Nowy projekt poświęcony ekonomii zmian klimatu ECOnomics4Climate został przygotowany przez zespół zaangażowany w tworzenie uczelnianego "Centre for Economics of Climate Change"dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE, dr Annę Losa-Jonczyk, dr Annę Urbanek oraz dr Marcina Barona, przy wsparciu kurator kierunku FiR - dr hab. Joanny Błach, prof. UE oraz Magdaleny Skowron z Biura Internacjonalizacji.

ECOnomics4Climate to projekt klastrowy, który stanowi pakiet aktywności naukowych i edukacyjnych, w ramach promocji nowej dyscypliny, jaką jest ekonomia zmian klimatu (Economics of Climate Change). Wpisuje się w pełni w cele szczegółowe "Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki" w zakresie innowacyjnych działań na rzecz rozwoju talentów - pobudzania kreatywności studentów i wykładowców, w celu wykorzystania ich potencjału dla dostosowania Uczelni do przyszłych trendów rozwojowych.

W przedsięwzięciu udział biorą wybitni zagraniczni naukowcy, którzy przygotują wykłady oraz udzielą wsparcia mentoringowego młodym naukowcom. Projekt obejmie swoim zasięgiem studentów, doktorantów, i pracowników naukowo-badawczych UE Katowice, a także młodzież ze szkół średnich zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

W skład projektu „ECOnomics4Climate” wchodzą następujące aktywności:

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane w 2023 roku, a jego całkowita wartość wynosi 421 139,00 PLN. Projekt dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki" w latach 2022-2024.

Projekt jest realizowany przez Zespół projektowy w składzie:

  • dr hab. Monikę Wieczorek-Kosmala, prof. UE. - kierownik projektu
  • dr hab. Joanna Błach, prof. UE;
  • dr Łukasz Korach;
  • dr Anna Losa-Jonczyk;
  • dr Anna Urbanek;
  • mgr Magdalena Skowron;
  • przy wsparciu Biura Internacjonalizacji.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca