Przejdź do menu Przejdź do treści

Ekspert UE Katowice uczestnikiem spotkania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

W dniach 6-9 lutego 2024 roku we Wiedniu trwa "Technical Meeting on Considerations to Facilitate the Accelerated Deployment of Small Modular Reactors and Microreactors" organizowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Dr Marcin Kraśniewski z Katedry Transformacji Energetycznej został wskazany przez Polski Rząd jako ekspert do uczestnictwa nad dokumentacją MAEA dot. SMR i MMR.

Celem spotkania w siedzibie MAEA we Wiedniu jest przedstawienie projektu wytycznych MAEA dotyczących technicznych rozwiązań regulacyjnych mających na celu przyspieszenie wdrożenia SMR (Small Modular Reactors) oraz MMR (Microreactors Modular Reactor) w państwach członkowskich MAEA. Spotkanie stanowi także platformę wymiany informacji na temat aktualnych planów rozmieszczenia i budowy SMR i MMR na świecie.

W spotkaniu udział biorą przedstawiciele m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Indii, Japonii, Korei, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Argentyny, Republiki Południowej Afryki, Jordanii, Australii, Malezji, Ukrainy, Holandii, Mongolii. Przedstawiciele poszczególnych państw są ekspertami specjalizującym się we wdrażaniu krajowych programów jądrowych oraz transformacji energetycznej.

W ramach prowadzonego spotkania roboczego przeprowadzono szkolenie przez pracowników MAEA dot. kamieni milowych Agencji w zakresie SMR i MMR.

Jak wskazuje dr Marcin Kraśniewski technologia SMR i MMR jest technologią uzupełniającą technologie elektrowni wielkoskalowej. Jego zdaniem, technologia ta jest bardzo ciekawa dla polskiej transformacji energetycznej, dlatego ważnym jest, aby Polska uczestniczyła w poszczególnych etapach prac nad wytycznym MAEA dot. SMR i MMR. Tym samym Polska ma przełożenie na dokumenty, które będą determinowały budowę elektrowni SMR i MMR w kraju. Aktualnie istnieje ponad osiemdziesiąt  projektów małych reaktorów modułowych (SMR) i mikroreaktorów (MMR) w różnych fazach rozwoju i wdrażania na całym świecie. Poszczególne państwa ze wszystkich regionów świata są znacząco zainteresowane produkcją energii elektrycznej, a także ciepła z SMR i MMR. Globalne plany wdrożenia tych technologii przez państwa członkowskie MAEA wymagają skoordynowanych działań Agencji.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) (ang. International Atomic Energy Agency) jest organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej założoną w 1957 roku z siedzibą we Wiedniu (Austria). MAEA jest specjalistyczną agencją Organizacją Narodów Zjednoczonych, której Polska jest państwem założycielem i członkiem. W roku 2005 MAEA otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Dr Marcin Kraśniewski, LL.M. jest doktorem nauk prawnych i adiunktem w Katedrze Transformacji Energetycznej Uniwersytetu. W roku 2023 był polskim delegatem na Szczyt Klimatycznym ONZ COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ramach swoje pracy z otoczeniem uczestniczy on w pracach rządowych oraz organizacji międzynarodowych dotyczących transformacji energetycznej, w szczególności regulacji dla energetyki atomowej oraz rynku biometanu. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3