Przejdź do menu Przejdź do treści

Eksperci UE Katowice Członkami Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN

W siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zostały wręczone nominacje członkom Komitetu Statystyki i Ekonometrii, którzy zostali wybrani na kadencję 2024-2027. Jednym z Członków Prezydium została prof. dr hab. Grażyna Trzpiot z Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej. W składzie Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN 2024-2027 są: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar oraz prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik.

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN działa w strukturze Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Został powołany w 1972 roku. Zadaniem Komitetu jest stymulowanie rozwoju dyscyplin statystyki i ekonometrii w Polsce oraz promowanie wśród innych środowisk naukowych teorii i praktyki osiągnięć polskiej myśli statystycznej i ekonometrycznej.

Celami komitetu jest m.in.: 

  1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie.
  2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, Państwową Komisją Akredytacyjną, Głównym Urzędem Statystycznym, Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet.
  3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk.
  4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych.
  5. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
  6. Analiza i ocena planów i programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3