Przejdź do menu Przejdź do treści

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne."

20 kwietnia br. odbędzie się konferencja pt. "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne" organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Moderatorem konferencji będzie dr Dagmara Modrzejewska z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało w 1948 jako stowarzyszenie, samodzielność prawną i finansowo-majątkową uzyskało w 1991 roku. Główne obszary działalności to organizowanie konferencji międzynarodowych i krajowych oraz seminariów naukowych, realizowanie ekspertyz, szkoleń i doradztwa, działalność wydawnicza, a także organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Program konferencji

  • 10:00 - otwarcie konferencji - dr Jerzy Podsiadło - Prezes Zarządu PTE w Katowicach, Członek Prezydium Zarządu Krajowego PTE i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie.
  • 10:10 - 10:30 - "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW – nasza społeczna odpowiedzialność"; dr Agnieszka Barzycka - JSW S.A. Kierownik Zespołu, Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
  • 10:30 - 10:50 - "Sztuczna inteligencja a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw - wyzwania dla prawa"; dr Patryk Kuzior - Adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, doktor nauk prawnych, absolwent certyfikowanych kursów dotyczących różnych zagadnień prawnych, organizowanych przez zagraniczne uczelnie.
  • 10:50 - 11:10 - "Koncepcje zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego marketingu w doświadczeniach pokolenia Millenialsów i GenZ – przesłanki strategii działań marketingowych dla przedsiębiorców"; dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. AG - Prodziekan ds. współpracy z zagranicą Akademii Górnośląskiej im. Korfantego w Katowicach, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie.
  • 11:10 - 11:30 - "Doskonalenie w dobie kryzysu"; Jacek Boruciński - Prezes Fabryki Kotłów Sefako S.A.
  • 11:30 - 11:50 - "Inteligentny system zarządzania flotą pojazdów elektrycznych i stacji ładowania sposobem na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa"; dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB - Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Ekspert NCBiR oraz FNP. Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.
  • 11:50 - 12:10 - "Zasada biznesowej oceny sytuacji - nowe możliwości ograniczenia odpowiedzialności członków zarządu"; r. pr. dr Robert Król - Wykładowca Prawa Spółek Handlowych oraz Prawa Zobowiązań w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Ekspert Biura Prasowego Wyższych Szkół Bankowych.
  • 12:10 - 13:00 - Panel dyskusyjny z udziałem: Tomasza Ślęzaka - Wiceprezesa Zarządu ArcelorMittal Poland;  Beaty Drzazgi – Prezesa Zarządu BetaMed S.A. / Dziekana ds. Rozwoju Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej im. Korfantego w Katowicach; Jarosława Zagórowskiego – Doradcy Prezesa Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. sektora wydobycia / Eksperta PTE w Katowicach.
  • 13:00 - Uroczysty lunch

Moderatorami konferencji będą: dr Ewa Popławska - Dyrektor ds. Zgodności (Compliance Officer) AMERICAN HEART OF POLAND, Sekretarz Zarządu PTE w Katowicach i Członek Rady Naukowej PTE w Warszawie oraz dr Dagmara Modrzejewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Informatyki Ekonomicznej. Koordynatorem konferencji będzie Adam Sztukowski, Dyrektor Biura Zarządu PTE w Katowicach.

Miejsce konferencji

Willa Goldsteinów, Plac Wolności 12a, 40-078 Katowice

Termin

20 kwietnia 2023 r., godz.10:00 - 13:00

Zgłoszenia

Na wydarzenie obowiązują zgłoszenia, które należy wysyłać wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji na adres e-mail: katowice@pte.pl.

Termin zgłoszeń upływa w dn. 17 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy! 

 
Dołącz do nas

Nasi partnerzy