Innowacyjne Kadry Akademickie


Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizują nieodpłatny blok szkoleniowo-warsztatowy pt. "Innowacyjne Kadry Akademickie" dla pracowników uczelni i doktorantów.

Termin rozpoczęcia zajęć: 6 września 2013 r.
Miejsce zajęć: Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o., GLIWICE, ul. Konarskiego 18C.

Grupa docelowa: osoby zatrudnione (na podstawie umowy o pracę) na stanowisku: pracownika naukowo-dydaktycznego, naukowego oraz doktoranci uczelni wyższych mających swą siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadr akademickich w woj. śląskim w zakresie zarządzania projektami badawczymi-rozwojowymi, komercjalizacji wyników badań, transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej. Ważnym celem szkolenia jest zwiększenie zaangażowania środowisk naukowo-badawczych do budowy i wykorzystania potencjału innowacyjnego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami bloku szkoleniowo-warsztatowego: www.obserwatoriumit.pl/kadry/

Blok szkoleniowo-warsztatowy organizowany jest w ramach projektu "Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.