Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja "Media w ekonomii - ekonomia w mediach"

W dniach 7-8 grudnia 2023 r. na naszej uczelni odbędzie się wyjątkowe spotkanie badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Połączy ich temat przewodni konferencji: relacje ekonomii i mediów, wyzwania i ograniczenia wynikające z tej współzależności.

Organizatorom konferencji zależy na podjęciu tematów związanych z wpływem mechanizmów ekonomicznych na produkcje dziennikarskie, a także sposobem funkcjonowania i finansowania mediów publicznych, prywatnych i społecznych. Wśród omawianych zagadnień pojawi się misja mediów, zarządzanie organizacjami medialnymi, ale również wpływ BigTech na szanse i zagrożenia globalnej komunikacji. Zachęcamy do refleksji nad dziennikarstwem ekonomicznym i jego aktualną rolą w społeczeństwie, a także nad uwarunkowaniami dyskursu ekonomicznego oraz społeczną odpowiedzialnością mediów, w tym mediów cyfrowych wykorzystujących modele językowe i metody sztucznej inteligencji.

Głównym organizatorem konferencji jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji). Współorganizatorzy wydarzenia to: Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) i sekcja "Język w mediach" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.   

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak, Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Patronat merytoryczny nad konferencją pełni Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, natomiast patronat medialny: TVP3 Katowice oraz Polskie Radio Katowice.

Szczegółowe zagadnienia oraz informacje dotyczące rejestracji i opłat znajdują się na stronie konferencji: https://mem.ue.katowice.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z prof. dr hab. Jerzym Gołuchowskim, inicjatorem przedsięwzięcia i członkiem Rady Naukowej konferencji lub z dr Katarzyną Zdanowicz-Cyganiak, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego (mail: katarzyna.zdanowicz-cyganiak@uekat.pl).

Dołącz do nas

Nasi partnerzy