Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja pt. "Oblicza współczesnego pieniądza - od gotówki do pieniądza i płatności cyfrowych"

21 maja br., w godz. 11:30-15:30 w Auli CNTI w ramach Tygodnia Pieniądza w Mieście Nauki odbędzie się Konferencja pt. "Oblicza współczesnego pieniądza - od gotówki do pieniądza i płatności cyfrowych". Na wydarzenie serdecznie zaprasza Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. Organizatorem konferencji jest prof. dr hab. Janina Harasim. Konferencja ma charakter otwarty i jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Transmisja wydarzenia na żywo pod adresem.

Celem jest przybliżenie tematyki związanej z ewolucją pieniądza oraz rozwojem innowacyjnych form płatności stosowanych zarówno w transakcjach w sklepach stacjonarnych, jak również w e-commerce. Jak pokazują badania jest to jeden z najbardziej innowacyjnych obszarów finansów w ostatnich latach. Uznani profesorowie oraz reprezentanci wszystkich liczących się instytucji i podmiotów, powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z branżą płatniczą, opowiedzą jak technologie zmieniają świat pieniądza i płatności, jaki powinien być idealny pieniądz/środek płatności, pokażą jak zmieniają się nasze zwyczaje płatnicze oraz jak regulacje zmieniają świat pieniądza i płatności.

Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję spotkać i posłuchać nie tylko znanych osób ze świata nauki, ale także uznanych praktyków reprezentujących takie podmioty, jak: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Visa, Mastercard, Polski Standard Płatności SA (Blik), e-Service, Autopay, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Ministerstwo Finansów czy Fundacja FinTech Poland. Fireside chat z psychologiem przybliży z kolei fascynujące aspekty psychologiczne związane z pieniądzem, w tym postawami wobec pieniądza.

Dzięki upowszechnianiu wiedzy na temat różnych form pieniądza i płatności chcemy podjąć dyskusję z obiegowymi opiniami na temat korzyści oraz zagrożeń związanych ze stosowaniem różnych form pieniądza i płatności, zwłaszcza tych najbardziej innowacyjnych.

Prelegenci

Joanna Erdman

Prezeska zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Współtworzyła założenia Programu Polska Bezgotówkowa i była od początku członkinią Rady Fundacji. W 2023 roku znalazła się w rankingu 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.

Doświadczona menadżerka z ponad 20-letnią praktyką bankową. Współtworzyła i rozwijała mBank, który obecnie obsługuje klientów w Polsce, Czechach i na Słowacji. Za zasługi dla bankowości otrzymała medal im. M. Kopernika oraz wyróżnienie im. Remigiusza Kaszubskiego. Pasjonatka cyfryzacji, technologii i nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Prowadziła liczne projekty strategiczne i współpracowała z kluczowymi partnerami m.in. w zakresie wdrażania innowacji finansowych, nowoczesnych form płatności, open banking, VAS, tożsamości cyfrowej, biometrii behawioralnej czy chmury. Za wsparcie rozwoju ekosystemu płatniczego została wyróżniona tytułem „Osobowość Fintech”.

Jakub Górka

Pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki, od 2012 roku ekspert ds. płatności Komisji Europejskiej (w PSMEG), od 2022 roku doradca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EESC), w latach 2016-2022 ekspert i koordynator ds. FinTech i e-płatności w ZUS, w latach 2016-2017 lider biznesowy strumienia e-Daniny w programie rządowym „Od papierowej do cyfrowej Polski”, w latach 2012-2015 ekspert Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Autor badań i opinii dla Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów i podmiotów rynkowych. Uczestnik staży naukowych m.in. na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Konstancji, Uniwersytecie Lapońskim. Autor i redaktor kilkudziesięciu artykułów i monografii naukowych, w tym autor Interchange Fee Economics. To Regulate or Not to Regulate? (2018), Palgrave Macmillan (Springer Nature) oraz redaktor Transforming Payment Systems in Europe (2016), Palgrave Macmillan. Laureat kilku nagród, m.in. wyróżnienia Prezesa NBP za monografię habilitacyjną (2023) i nagrody Premiera RP za rozprawę doktorską (2009).

Janina Harasim

Profesor nauk ekonomicznych, kieruje Katedrą Bankowości i Rynków Finansowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji naukowych. W ostatnich latach jej badania koncentrują się na funkcjonowania rynku płatności detalicznych i pojawiających się na nim innowacji oraz rozwoju sektora FinTech i BigTech. Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. 

W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a obecnie wchodzi w skład Rady Uczelni. Od lat współpracuje z praktyką i otoczeniem gospodarczym, w tym z Cashless Congress, EKF (Rada Programowa Kongresu Bankowości Detalicznej) oraz BFG. W uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego w Polsce w 2016 r. Związek Banków Polskich uhonorował ją Medalem Mikołaja Kopernika Od  2019 roku corocznie jest zaliczana do grona najbardziej wpływowych kobiet polskiej branży płatniczej w rankingu Cashless.pl. Od 2015 r. jest członkinią Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. W marcu 2024 r. otrzymała  Nagrodę im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego wręczaną przez Związek Banków Polskich osobom, których działalność w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz regulacji prawnych dotyczących nowych technologii zaznaczyła się w sposób szczególny i ma charakter kreatywny.

Monika Klimontowicz

Monika Klimontowicz jest Profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pracującym w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członkiem International Association of Innovation Professionals (IAOPIP) oraz członkiem Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje się na problematyce konkurencyjności banków, w szczególności na czynnikach służących budowie przewagi konkurencyjnej, sposobów tworzenia i dostarczania wartości dla klientów, innowacyjnych produktach i usługach bankowych, strategii rynkowych i modeli biznesowych. Jest autorką lub współautorką ponad 60 publikacji naukowych, w tym 5 monografii. Wykładała jako Visiting Proffesor na uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in. w Banku Augskola, BA School of Business and Finance in Lithuania, Turku University of Applied Sciences in Finland, Valencia University in Spain, Universite de Bretagne Occidentale in Quimper, France, Okan Universitesi in Istanbul, Turkey, the University of Alicante in Spain, Caucasus University in Tbilisi, Georgia, Polytechnic Institute of Setubal in Spain, University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt in Germany, Saimaa University of Applied Sciences in Lappeenranta, Finland, VSB-TU Ostrava, Chechia, Faculty, Polytechnic Institute of Braganca in Portugal.

Adrian Kurowski

Dyrektor generalny Visa w Polsce, z ponad dziesięcioletnim stażem w organizacji (od 2011 roku). Na co dzień odpowiada za polski rynek i kształtuje relacje z wydawcami kart Visa – bankami i fintechami oraz z agentami rozliczeniowymi, którzy współpracują z firmami przyjmującymi płatności kartami, czyli sklepami. Wcześniej w firmie doradczej KPMG oraz w Polbank EFG. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula).

W ramach hobby kolekcjonuje karty płatnicze. W jego klaserze znajduje się już ponad 250 egzemplarzy wydanych na jego imię i nazwisko. Interesuje się także aplikacjami mobilnymi, zastanawiając się, co można zrobić w nich lepiej i w sposób bardziej dopasowany do potrzeb użytkowników.

Dariusz Mazurkiewicz

Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA
Przewodniczący Rady Nadzorczej - BLIK Romania S.A.
Od 2017 roku CEO Polskiego Standardu Płatności - operatora systemu płatności mobilnych BLIK. W latach 2015-2017 wiceprezes zarządu BLIKA odpowiedzialny z rozwój produktowy i biznesowy systemu. 

Laureat wielokrotnie doceniony: Digital Shaper w kategorii innowacje i technologie 2018, Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2021 Związku Banków Polskich, Osobowość roku świata bezgotówkowego 2022 Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, nagroda za wdrożenie Przełomowej Innowacji Fintech 2023 wręczonej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Osobowość Fintech 2023 redakcji Cashless.pl, nagroda Federacji Przedsiębiorców Polskich dla Gospodarczej Osobowości Roku 2023 w kategorii Biznes, statuetka Rankingu IT@BANK 2023 dla Wizjonera Rynku IT.

Wojciech Pantkowski

 Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży.

W latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich. W okresie 2007-2017 jako Dyrektor Zarządzający w Banku Pekao S.A. odpowiadał za Departament Klienta Detalicznego oraz Departament Marketingu i Rozwoju Produktów. Pełnił kluczową rolę w procesie połączenia banków Pekao S.A. i Banku BPH S.A. Kierował projektami w ramach wymiany know-how w Grupie Unicredit. Odpowiadał również za wdrożenie aplikacji PeoPay. 

W latach 2013-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Wydawców Kart Bankowych ZBP. Był także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centrum Bankowości Bezpośredniej i Centrum Kart oraz członkiem Rad Nadzorczych Biura Informacji Kredytowej i VISA Polish Executive Board. 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Michał Polasik

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyrektor Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych UMK i lider projektu FinTech Copernicus Hub, należącego do sieci European Digital Innovation Hubs – Digital Europe. Autor ponad 100-ciu publikacji naukowych z zakresu bankowości cyfrowej i płatności detalicznych.

Kierownik licznych projektów badawczych, m.in.: ogólnoeuropejskiego badania “PayTechImpact.EU” (http://paytech.umk.pl) finansowanego przez NCN, szeregu projektów B+R w obszarze FinTech, systemu płatniczego, e-commerce oraz kryptowalut. Realizował badanie ewaluacyjne regulacji PSD2 dla Komisji Europejskiej w ramach “Study on the application and impact of Directive (EU) 2015/2366 on Payment Services (PSD2)”. Lider projektu „Zrównoważona hipoteka” prowadzonego przez Fundację FINSEC.

Krzysztof Pycia

Ekspert rynku płatności, open banking oraz cyfrowej tożsamości. Do Autopay (wcześniej Blue Media) dołączył w 2019 roku jako Sales Director Financial Sector. Obecnie jako Product Director koncentruje się na rozwoju produktów i usług Autopay. Poprzednio przez 10 lat pracował w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., w tym jako Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej oraz Dyrektor Departamentu Strategii i Projektów. Uczestniczył w licznych zespołach roboczych ZBP, w tym m.in. Polish API. W latach 2000-2009 był konsultantem i menedżerem w dziale doradztwa strategicznego Deloitte. Wcześniej (1999-2000) pracował w Banku Pekao S.A. oraz w latach 1996-2000 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Informatyki Gospodarczej.

Emil Radziszewski

Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Bankowego W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Doświadczony nadzorca bankowy i prawnik specjalizujący się w publiczno-prawnych regulacjach bankowych i płatniczych. Od 25 lat związany z nadzorem bankowym, gdzie wcześniej zajmował się licencjonowaniem banków, a następnie nadzorem nad rynkami usług płatniczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jako ekspert brał udział w szeregu prac transpozycyjnych, legislacyjnych i regulacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Od 2022 r. zarządza całym obszarem nadzoru nad sektorem bankowym i bankowości równoległej. Autor publikacji popularyzatorskich, edukacyjnych („Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne”, 2013) i naukowych („Definicja legalna banku w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe”, 2022). Odznaczony odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Joanna Seklecka

Absolwentka SGH w Warszawie oraz studiów doktoranckich na kierunku Zarządzanie. Ukończyła elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Business. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczęła w 2004 roku, jako dyrektor Departamentu Finansów i Księgowości, by po siedmiu latach objąć stanowisko wiceprezesa Zarządu eService S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Odpowiadała na nim za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania Spółki, a w 2014 r., koordynowała jej przekształcenie i wejście w skład notowanej na NASDAQ, międzynarodowej grupy EVO Payments. Została w niej General Managerem, a następnie, w październiku 2017 r. została powołana na stanowisko prezesa Zarządu eService Sp. z o.o., na którym również po włączeniu w struktury światowego potentata – Global Payments Inc. (NYSE: GPN), z powodzeniem realizuje swoje cele biznesowe i osiąga kolejne sukcesy.

Witold Siekierzyński

Ekspert marketingu, public relations i komunikacji rynkowej. Psycholog ekonomiczny, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ukończonych z wyróżnieniami kursów – London School of Public Relations, a także Retoryki Praktycznej i Krytyki w IBL PAN. Od dwudziestu lat wykładowca akademicki, czynny współpracownik Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Aktualnie na ostatnim etapie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS. Tematem pracy, którą niebawem będzie bronił, jest „Wpływ obecności rywala na awersję do straty w decyzjach ekonomicznych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży telekomunikacyjnej i finansowej, realizując międzynarodowe projekty, m.in. rozwijające usługi płatnicze w grupach Orange i Deutsche Telekom. Przez kilkanaście lat jako manager i niezależny konsultant prowadził i wspierał liczne projekty z zakresu marketingu relacji, programów lojalnościowych oraz innowacji i usług profesjonalnych dla biznesu.

Obecnie, Dyrektor Biura Komunikacji eService, odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii działań marketingowych oraz komunikacyjnych firmy, jak i jej spółek zależnych w innych krajach CEE. Jest pomysłodawcą i współtwórcą jednego z najważniejszych dla branży badań Postawy Polaków wobec form płatności oraz Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?

Prywatnie pasjonuje się fotografią przyrodniczą, aktywnie uprawia sport oraz czyta. Chętnie udziela się społecznie, szczególnie w obszarze kultury.

Paweł Sobolewski

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim, członek Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i autorem publikacji o rynkach finansowych. W NBP przez kilkanaście lat zajmował się analizami dotyczącymi rozwoju i stabilności systemu finansowego w Polsce, obecnie nadzoruje zadania związane z funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego oraz przeprowadzaniem rozrachunków międzybankowych.

Adam Tochmański

Adam Tochmański jest doradcą w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim i przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności przy Radzie ds. Systemu Płatniczego. W latach 1992-1998 był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, a w latach 1998-2022 dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Pracuje w Narodowym Banku Polskim od 1987 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Grażyna Wąsowicz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Psychologii Ekonomicznej. Uprzednio wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym m.in. kierowała Zakładem Teorii Decyzji i specjalizacją Psychologia Ekonomiczna. Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego). Autorka koncepcji krzyżowej elastyczności zasobów finansowych i behawioralnych oraz psychologicznego modelu kompetencji finansowych. Opublikowała książki poświęcone opisowi postaw wobec pieniędzy i psychologicznego znaczenia pieniędzy w życiu ludzi (“Psychologia finansowa”, „Postawy wobec pieniędzy” – wydawnictwo Difin) oraz artykuły dotyczące m in. zachowań konsumenckich w zakresie zdrowia.

Paweł Widawski

Prezes fundacji FinTech Poland oraz inicjatywy Future Finance Poland. Wcześniej Członek Zarządu European Digital Finance Association, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rada ds. Płatności, członek Komitetu Systemów Płatniczych Europejskiej Federacji Bankowej, członek Payment Systems Market Expert Group przy Komisji Europejskiej. Niezależny członek rad nadzorczych podmiotów sektora płatniczego i kapitałowego.  Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych na WPIA UW. Uzyskał dyplom z wprowadzenia do prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie w Cambridge. Absolwent Leadership Academy for Poland.

Marta Życińska

Dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe

Od maja 2023 roku Marta Życińska jako dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe jest odpowiedzialna za rozwój biznesu i realizację strategii firmy w kraju.

W Mastercard od 8 lat. Początkowo kierowała działem marketingu w Polsce, a następnie awansowała na stanowisko wiceprezeski ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią, z sukcesem łącząc rozwój biznesu z działaniami marketingowymi na 20 rynkach. W 2022 roku objęła stanowisko wiceprezeski ds. globalnego marketingu produktowego i B2B, odpowiadając w szczególności za obszar współpracy Mastercard z fintechami, a także usług przedpłaconych.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca