Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja pt. "Współczesne wyzwania w administracji publicznej i biznesie"

25 marca 2024 r., w godz. 8:30-15:30 w sali 5/15 Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbędzie się Konferencja Naukowa pt. "Współczesne wyzwania w administracji publicznej i biznesie" organizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego UE Katowice we współpracy z: Urzędem Statystycznym w Rzeszowie i Polskim Towarzystwem Statystycznym Oddział w Rzeszowie oraz partnerami merytorycznymi. Wydarzenie uroczyście otworzy Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE. Konferencja została objęta patronatem honorowym JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program ramowy

 • 08:00-08:30 - Rejestrajca uczestników
 • 08:30-09:00 - Rozpoczęcie konferencji - Słowo wstępne

Panel I - Jakość funkcjonowania administracji publicznej w perspektywie zmieniającego się otoczenia 
Moderatorzy: dr Stanisław Hady-Głowiak oraz dr Krzysztof Hus

 • 09:00-09:30 - "Jakość usług jako wyzwanie dla administracji publicznej- kilka refleksji na kanwie francuskich rozwiązań prawnych", prof. dr hab. Lidia Zacharko, Uniwersytet Śląski, mgr Aleksander Zacharko;
 • 09:30-09:50 - "Aktualność koncepcji pozwoleń policyjnych", dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • 09:50-10:10 - "Współpraca i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej jako aktualne wyzwanie dla administracji publicznej", dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • 10:10-10:35 - "Wpływ doktryny na działalność społeczną samorządu terytorialnego", dr Robert Płaziak, p.o. Dyrektor SPZOZ w Przeworsku, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku;
 • 10:35-11:00 - "Rola audytu wewnętrznego w skutecznym wypełnianiu zadań przez jednostki samorządu terytorialnego", mgr Katarzyna Hady-Głowiak, ekspert KiHG Radcowie Prawni Sp. P.
 • 11:00-11:20 - Przerwa;

Panel II - Aktualne problemy związane z funkcjonowaniem sektora prywatnego
Moderator
: prof. dr hab. Aleksander Witosz 

 • 11:20-11:45 - "Delaboryzacja prawa pracy?", prof. dr hab. Jakub Stelina, Uniwersytet Gdański;
 • 11:45-12:05 - "Obowiązki niewzajemne pracodawcy wobec pracownika", dr Krzysztof Hus, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 12:05-12:25 - "Wpływ zmian społeczno-gospodarczych na wykładnię przepisów prawa", dr Paulina Konca, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 12:25-12:40 - "Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych w organizacji", dr hab. inż. Damian Mazur, prof. Politechniki Rzeszowskiej; dr Stanisław Hady-Głowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; DBA Dorota Marek – doświadczony IOD, posłanka;
 • 12:40-13:15 - "Najnowsze regulacje i standardy cyberbezpieczeństwa - projektowanie, wdrożenie, audyt", Piotr Welenc, METAFORMENA IT CONSULTANCY EST;
 • 13:15-13:35 - "Rola Compliance w zarządzaniu dostawcami i partnerami biznesowymi", Piotr Chmiel – Chief Compliance Officer T-mobile Polska;
 • 13:35-13:50  Przerwa;

Panel III - Digitalizacja i cyfryzacja jako nowoczesne metody przetwarzania danych - aspekty prawne i praktyczne 
Moderator: dr Dominik Borek

 • 13:50-14:10 - "Elementy cyfryzacji procesu inwestycyjnego", dr hab. Marta Woźniak, prof. UO, Uniwersytet Opolski;
 • 14:10-14:30 - "Wykorzystanie źródeł big data do monitorowania zmian w turystyce", dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie;
 • 14:30-14:50 - "Turystyka Next Tech - czyli jak działać strategicznie wobec hiperturbulentnych zmian otoczenia", dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • 14:50-15:10 - "Aspekty prawne nowoczesnego badania ruchu turystycznego- doświadczenia polskie i południowokoreańskie", dr Dominik Borek, Szkoła Główna Handlowa, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • 15:10-15:30 - Dyskusja i podsumowanie obrad - prof. dr hab. Aleksander Witosz, dr Krzysztof Hus, dr Stanisław Hady-Głowiak.

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. Aleksander Witosz 
 • prof. dr hab. Lidia Zacharko
 • prof. dr hab. Jakub Stelina
 • dr hab. Katarzyna Bilińska, prof. UE
 • dr hab. Małgorzata Kieżel, prof. UE
 • dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK
 • dr hab. Marta Woźniak, prof. UO
 • dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
 • dr hab. Marek Cierpiał–Wolan, prof. UR
 • dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz  
 • dr Dominik Borek
 • dr Agnieszka Cybulska-Bienioszek 
 • dr Stanisław Hady-Głowiak 
 • dr Krzysztof Hus 
 • dr Ewa Janik
 • dr Paulina Konca
 • dr Michał Kuźnik
 • dr Robert Płaziak
 • dr Joanna Przybylska

Komitet Organizacyjny

 • dr Krzysztof Hus
 • dr Ewa Janik
 • dr Stanisław Hady-Głowiak
 • dr Dominik Borek

Zapisy

Na wydarzenie obowiązują zapisy za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3