Konferencja szkoleniowa pt. "Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe – formy i metody wsparcia" [relacja]

24 lutego br., w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach odbyła się Konferencja szkoleniowa pt. "Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe - formy i metody wsparcia". Podczas wydarzenia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali przedstawiciele Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych pod kierunkiem prof. dr hab. Aldony Frączkiewicz-Wronki.

Organizatorami oraz współorganizatorami konferencji byli:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
  • Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach,
  • Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie,
  • Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Oddział Katowice,
  • Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencja szkoleniowa została zrealizowana w ramach cyklu "Polityka społeczna i praca socjalna - jak to jest zrobione?" i dotyczyła podejmowania decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe, a szczególnie form i metod wsparcia poprzez nowatorskie działania instytucji edukacyjnych, reintegracji.

Zostały poruszone m.in. takie tematy jak:

  • Najnowsze trendy w zakresie zmian w kulturze organizacyjnej firm - podejmowanie decyzji zawodowych w obliczu nowych potrzeb kompetencyjnych,
  • Klient w centrum zainteresowania - kompleksowe spojrzenie na potrzeby klienta,
  • Rynek pracy a kompetencje społeczne z doświadczeń krajowych i międzynarodowych,
  • Grywalizacja jako forma konfrontacji założonych kompetencji z rzeczywistością,
  • Współpraca międzyinstytucjonalna w obszarze doradztwa zawodowego i aktywizacji zawodowej - prezentacja dobrych praktyk.

W wydarzeniu uczestniczyli studenci I roku naszego Uniwersytetu z kierunku Zarządzanie Publiczne.

Aby zapoznać się z możliwościami rozwoju własnej wiedzy można skorzystać z zasobów platformy.