Konferencje z cyklu "Nauki Społeczne i Humanistyczne"

Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji z zakresu nauk społecznych i humanistycznych organizowany w 2017 roku. Współorganizatorem konferencji jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br.

Serdecznie zapraszamy na 3 organizowane konferencje w roku 2017:

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: kooperacji, współpracy, przyjaźni (19.06.2017 r.)
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych (29.09.2017 r.)
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: innowacji społecznych (1.12.2017 r.)

Zgłoszenia i wszelkie zapytania proszę przesyłać na adres: konferencjazppio@us.edu.pl

Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych zgłoszonych w ramach w/w konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji):

 1. Czasopismo Psychologiczne (Lista B, 11 pkt., poz. 461),
 2. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt, poz. 2062),
 3. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754),
 4. Międzynarodowe Studia Społeczno - Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt, poz. 1401),
 5. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490),
 6. Praca Socjalna (Lista B, 8 pkt., poz. 1666),
 7. Medycyna Pracy (Lista A, 15 pkt. poz. 7952).

Artykuły powinny zostać przesłane do:

 • 30.06.2017 roku (dotyczy: Czasopisma Psychologicznego i Zarządzania Zasobami Ludzkimi),
 • 30.09.2017 roku (dotyczy pozostałych czasopism), przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism, dostępnymi na stronach internetowych każdego z nich.

Wysokość opłaty konferencyjnej ponoszonej przez uczestników za każdą z w/w konferencji: 570 zł. Opłatę należy uiścić do 31.05.2017 r. Niezmienna pozostała formuła opłaty: za wystąpienie konferencyjne, niezależnie od ilości współautorów oraz bezpłatny udział bierny wszystkich zainteresowanych, niezależnie od statusu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Politechniki Śląskiej w Gliwicach ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ w Gliwicach Opis wpłaty: „Nauki społeczne i humanistyczne 4 lub 5 lub 6”, nazwisko i imię uczestnika. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2017 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego.