Nabór aktywności do 6. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE - wracamy do gmachu MCK!

Nabór do 6. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE został przedłużony do 21 marca. Po raz kolejny wszyscy pasjonaci: naukowcy, doktoranci, studenci, koła naukowe, ale również osoby zajmujące się nauką amatorsko, zaproszeni są do zaprezentowania swoich fascynacji podczas święta śląskiej nauki! W tym roku 6. ŚFN odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym między 3 a 5 grudnia. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Nabór aktywności

Nabór aktywności (zgłoszenie udziału w 6. ŚFN) w odbywa się do 21 marca br. za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego - formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem

Informacji związanych z rejestracją aktywności oraz wsparcia w tym zakresie udziela koordynator naboru - Aneta Szmyt, tel. 32 257 7074, aneta.szmyt@ue.katowice.pl. Dla zapewnienia sprawnej koordynacji zgłoszeń uprzejmie prosimy, aby krótką informację o deklaracji czynnego udziału przekazać również koordynatorowi naboru.

Zapraszamy do rejestracji oraz aktywnego udziału w 6. Śląskim Festiwalu Nauki!

O Festiwalu

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE to wydarzenie, którego misją jest pobudzanie społecznego zainteresowania nauką poprzez inspirowanie ciekawości poznawczej u ludzi w każdym wieku. Budowanie zaangażowania uczestników festiwalu w poznawanie nauki odbywa się dzięki ich aktywnemu udziałowi w pokazach, eksperymentach, prezentacjach, wykładach i rozmowach. Organizatorzy dążą do przekonywania o wartościach wiedzy i badań naukowych oraz do ich pozytywnego wpływu na przyszłość świata, w którym żyjemy. 

SFN

W poprzedniej edycji Festiwalu współorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wzięło udział ponad 20 naukowców z naszej UczelniLaureatem Śląskiej Nagrody Naukowej 2021, która została wręczona podczas uroczystej Gali Otwarcia, został prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik z Katedry Badań Operacyjnych naszego Uniwersytetu. W ramach Plenerowego Miasta Nauki nad Rawą odbyły się niezwykle inspirujące prelekcje naszych nauczycieli akademickich oraz specjalne warsztaty przygotowane przez Zespół Pieśni i Tańca "Silesianie". Relacja z 5. edycji Festiwalu

6. edycja

W programie kolejnej edycji Festiwalu znajdą się tradycyjnie setki różnorodnych aktywności o charakterze popularyzującym naukę i podkreślającym znaczenie sztuki: wykłady, warsztaty, stanowiska pokazowe, wystawy, koncerty, spotkania z gośćmi specjalnymi i inne inicjatywy.

Przestrzeń festiwalowa ponownie podzielona zostanie na sześć obszarów poświęconych przyrodzie, technice, naukom humanistyczno-społecznym, naukom ścisłym, medycynie i zdrowiu oraz sztuce. Przygotowane zostaną także strefy specjalne: tegoroczna główna strefa specjalna będzie poświęcona węglowi – surowcowi, na którym w przeszłości zbudowana została potęga Górnego Śląska i którego umiejscowienie w naszej przyszłości już teraz stanowi dla nas ogromne wyzwanie. Na potrzeby 6. ŚFN KATOWICE zagospodarowana zostanie również sąsiadująca z budynkiem MCK hala widowiskowo-sportowa Spodek oraz przygotowany zostanie moduł plenerowy.

Europejskie Miasto Nauki i Wystawa Światowa Expo

Szósta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE będzie jednym z najważniejszych elementów przygotowań stolicy województwa śląskiego do pełnienia funkcji w roku 2024 Europejskiego Miasta Naukiten prestiżowy tytuł przyznało Katowicom Stowarzyszenie EuroScience.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE jest również – na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego – jednym z ambasadorów województwa śląskiego podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju w ramach Śląskiego Regionalnego Tygodnia, podczas którego zaplanowano serię warsztatów dla dzieci.

Organizatorzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w ramach konsorcjum uczelni z województwa śląskiego, jest jednym ze współorganizatorów przedsięwzięcia. Liderem i pomysłodawcą jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a impreza organizowana jest we współpracy z Miastem Katowice (miasto gospodarz) oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (współgospodarze). 

Kontakt

Więcej informacji o Festiwalu na stronach: www.slaskifestiwalnauki.pl oraz www.ue.katowice.pl/sfn