Przejdź do menu Przejdź do treści

Nabór wniosków do konkursu pn. "MINIATURA 7"

Został ogłoszony nowy konkurs "MINIATURA 7" na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne/pilotażowe, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo konsultacyjne. Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy.

Celem konkursu "MINIATURA 7" jest finansowe wsparcie działania naukowego, które służy przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

O środki może ubiegać się badacz:

  1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
  2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.

Wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF należy składać od dnia 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Szczegóły znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3