Nabór wniosków na roczne stypendia dla młodych uczonych


Fundacja Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków na roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

O stypendium mogą się starać:

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

O stypendia w edycji 2014 mogą starać się kandydaci urodzeni w roku 1983 lub później. W konkursie START 2014 mogą brać udział osoby urodzone w roku 1981 lub później.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2013 roku.

Więcej informacji: www.fnp.org.pl