Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki


Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:

  • OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Termin składania wniosków: do 16 grudnia 2013 r.

Ogłoszenie o konkursie oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy