Ogłoszenie o zamówieniu dot. przeprowadzenia specjalistycznego kursu języka angielskiego


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.2 pt: "Innowacyjni informatycy – studia na kierunku zamawianym Informatyka" poszukuje osoby do przeprowadzenia specjalistycznego kursy z  języka angielskiego w ramach umowy o dzieło od 1.10.2013 r.

Oferta dotyczy przeprowadzenia 60 godzinnego kursu języka angielskiego (słownictwo informatyczne, ekonomiczne) dedykowanego dla 2 grup studentów.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania oraz dostarczyć do siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Adamskiego 7 w Katowicach (pokój  016) do dnia 15.09.2013r. Dopuszcza się przesłanie skanu oferty na adres e-mailowy: informatycy2012@ue.katowice.pl. W przypadku wysłania maila Oferent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do dnia 18.09.2013r. do godziny 16.00.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 32/ 257 73 86.

Szczegóły zamówienia

Formularz oferty