Plan Wydawniczy 2023

Informujemy, że na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Redakcyjnego został zatwierdzony Plan Wydawniczy na 2023 rok. Wszystkie publikacje przyjęte do Planu na podstawie złożonych wniosków wydawniczych będą realizowane zgodnie z procedurami stosowanymi przez Wydawnictwo UE.

Szczegółowe zestawienie w podziale na typy publikacji znajduje się na stronie internetowej Wydawnictwa UE, w zakładce Dla Autorów lub w załącznikach.